digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

13 mei 2024

Factsheet

Over de mate waarin leerlingen digitaal geletterd zijn, zijn nog geen structurele onderzoeksresultaten in Nederland. In opdracht van de Onderwijsinspectie wordt gewerkt aan een peilingsonderzoek voor po en een peilingsonderzoek voor onderbouw vo.

Een aantal beschikbare gegevens uit andere Nederlandse onderzoeken waarin iets wordt gezegd over het onderwijs in digitale geletterdheid en de digitale geletterdheid van leerlingen hebben we op een factsheet gezet.

picto-BV-DG-factsheet

download Factsheet (pdf, 551 kB)

Deze factsheet kun je gebruiken om het gesprek aan te gaan met collega's over digitale geletterdheid in jouw onderwijssituatie. Dit kan goed in de eerste stap naar de implementatie van digitale geletterdheid. Zie hiervoor ook het stappenplan.

Factsheetbronnen

De informatie op deze factsheet komt uit de volgende publicaties:

Demaret, N., Van Kessel, M., & Van Rooyen, L. (2021). Rapport praktijkonderzoek digitale geletterdheid po-vo. SLO en Kennisnet.

DUO. (2021). Monitor Digitale Geletterdheid in het PO. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

DUO. (2021). Monitor Digitale Geletterdheid in het VO. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

DUO. (2023). Rapportage Quick Scan Pijnpunten digitale geletterdheid. DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In opdracht van ECP.

Kennisnet. (2021). Leerlingmonitor Digitale Geletterdheid. Kennisnet.

Van den Dool, A. (2021). Online vaardig begint offline. Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig Gedrag. CHOICE insights + strategy.