Websites van anderen

23 mei 2024

Interessante websites digitale geletterdheid

Ben je op zoek naar nog meer informatie over digitale geletterdheid of wil je jezelf verder professionaliseren door deel te nemen aan een masterclass of een workshop rond thema’s van digitale geletterdheid? Kijk dan ook eens op de websites van onderstaande organisaties.

Staat je website hier nog niet bij? Meld het dan bij Emma Oude Egberink (e.oudeegberink@slo.nl).

Beeld & Geluid

“Beeld & Geluid is dé plek waar media samenkomt.”
https://www.beeldengeluid.nl/beeld-geluid-onderwijs
‘Beeld & Geluid onderwijs’ geeft een overzicht van het educatieve aanbod: workshops, trainingen voor (toekomstige) leraren en rondleidingen in de musea in Hilversum en Den Haag, in de klas en op het mediaplatform (digitale onderwijscollectie van video- en audiomateriaal: Mediafragmentenlijsten). Inschrijven mogelijk op mailings over digitaal lesmateriaal.

BENEDMO

Vlaams-Nederlands initiatief om desinformatie te detecteren, monitoren, bestuderen en tegen te gaan. Uit een inventarisatie van ruim honderd interventies voor mediawijsheid selecteerde BENEDMO er tien. Meer informatie op de website https://benedmo.eu/ of lees het rapport.

Cubiss

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.
https://www.cubiss.nl/digitale-geletterdheid1
Deze website geeft een overzicht van de resultaten van de opdracht die Cubiss in 2015 kreeg om alle Brabantse kinderen en jongeren mediawijs te maken. De opbrengsten zijn ingedeeld naar visie & beleid, informatie & inspiratie, professionalisering, producten & activiteiten, monitoring.

Dé Codeerschool

Dé Codeerschool heeft als missie om alle leerlingen in het basisonderwijs digitaal vaardig te maken. Zij bieden basisscholen op dit gebied onder andere vakleerkrachten en beleidsplannen én bieden hulp bij de implementatie. 
Via de website https://codeerschool.nl/ kunnen scholen een gratis nulmeting aanvragen en tevens kunnen zij kosteloos een vakleerkracht voor een dag inzetten.
Bij het onderdeel Digital Monday worden diverse lesideeën in video's besproken.

ECP, Platform voor de InformatieSamenleving

“Onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.”
https://ecp.nl/themas/
Overzicht van projecten rond thema’s als Digitaal veilig, Privacy, Digivaardig en Digitaal opgroeien.

FutureNL

“Wij willen het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten.”
FutureNL is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. Om alle leerlingen van Nederland te bereiken kiezen vinden activiteiten plaats op basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en pabo’s.
https://futurenl.org/
De website bevat gratis lesmateriaal (Digi-doener lessen), informatie over gratis trainingen (online of op locatie), gratis code-uren (po en vo) en een e-learning digitale geletterdheid (po).

Human

“HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.”
https://www.human.nl/onderwijs/mediawijsheid.html
Onderwijspagina’s met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde video’s en lesmateriaal rond mediawijsheid.

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen bij het inzetten van ICT.
https://www.kennisnet.nl/digitale-geletterdheid/
Website met informatie over het thema digitale geletterdheid. Onder andere artikelen, onderzoeken, publicaties en podcasts.
https://www.kennisnet.nl/professionalisering-leraar/
Informatie over professionaliseren van leraren op het gebied van ICT en digitale geletterdheid.

Netwerk Mediawijsheid

“Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een toekomst waarin alle Nederlanders bewust, kritisch en actief kunnen omgaan met digitale media. Onze gezamenlijke missie is ‘Iedereen mediawijs’.”
Het netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op het gebied van mediawijsheid. Onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.
https://www.mediawijzer.net/
Op deze website vinden netwerkpartners, mediawijsheidprofessionals en geïnteresseerden in mediawijsheid informatie, blogartikelen, evenementen en tips om als organisatie aan te haken op mediawijsheid.
https://www.mediawijsheid.nl/
De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van digitale media. Deze website is ook een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en bevat onder andere dossiers en filmpjes over diverse aspecten van mediawijsheid, zoals veilig online, media en gezondheid, nepnieuws. Er zijn aparte rubrieken met informatie voor scholen.
https://www.hoezomediawijs.nl/
Ook een initiatief van Netwerk Mediawijsheid is deze jeugdwebsite met betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten over veilig en slim gebruik van (sociale) media voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.

Openbaar Onderwijs Groningen

Het netwerk van Openbaar Onderwijs Groningen, bestaande uit leerkrachten, docenten en vakexperts, werkt sinds 2016 aan een leerlijn voor digitale geletterdheid.
https://o2g2.nl/masterclass-dg
Ze bieden ook een masterclass-traject aan van zeven bijeenkomsten (online en offline) voor iedereen die werkt in het po, vo, mbo, hbo of wo.

De Programmeerschool

Biedt ondersteuning bij programmeerlessen in het basisonderwijs. Aanbod wordt verzorgd door inval- of vakleerkracht. Er zijn verschillende vormen waarin het programma kan worden afgenomen.
https://deprogrammeerschool.nl/

Succesvolle Digitale Geletterdheid Basisonderwijs (Sdigbo)

Sdigbo richt zich op het lesgeven in het basisonderwijs en specifiek op het geven van lessen die gaan over digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden). Ons doel is kinderen in Nederland op een positieve manier te leren hoe ze digitaal vaardig en geletterd kunnen worden.
https://www.sdigbo.nl/

Social Media Wijs

Trainingsbureau en educatieve uitgeverij voor mediawijsheid en digitale vaardigheden in het po, vo en mbo.
https://www.socialmediawijs.nl/
De website bevat naast lesmateriaal ook informatie over gastlessen, ouderavonden, trainingen en workshops.

Digital Playground

Stichting die staat voor cultuureducatie met media, vanuit een maatschappelijk karakter. De stichting biedt workshops, projecten en lessenseries dat bijdraagt aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden. In de workshops staat zelf maken altijd centraal. 
www.digitalplayground.nl

Virtual Reality Learning Lab

Deze kennisorganisatie verzorgt workshops en invaldagen voor leerlingen in het po (vanaf groep 3) en vo. Leerlingen gaan aan de slag met o.a. games bouwen, robots programmeren, 3D-ontwerpen en nepnieuws herkennen. Ook worden trainingen voor professionals gegeven.
https://vrlearninglab.nl/diensten/

Yona

"Elkaar helpen bijbels te leven in een digitale wereld."
https://yona.nu/
Yona helpt jong en oud om internet, apps en social media op hun smartphone op een bewust en verantwoorde manier te gebruiken door middel van onder meer voorlichting, workshops, challenges en praktische handreikingen via scholen en kerken.