digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

23 februari 2024

Ondersteuning bij implementatie

Van scholen krijgen we regelmatig de vraag wie hen kan ondersteunen bij de visievorming en implementatie van digitale geletterdheid.

Met de masterclasses die we tot nu toe hebben gegeven, hebben we een hele groep personen getraind in het werken met het visiespel digitale geletterdheid. Zij kunnen schoolteams begeleiden bij de visievorming over digitale geletterdheid en de verdere implementatie hiervan.

We hebben aan de deelnemers van de masterclasses gevraagd of ze met scholen aan de slag willen gaan. Hieronder vind je de lijst met namen die we hebben verzameld.

Let op: deze lijst is niet compleet en heeft als enig doel scholen op weg te helpen bij het vinden van begeleiding.