Digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

3 maart 2022

Leerlingen leren thuis, op school en in hun sociale omgeving omgaan met en zich verhouden tot digitale technologie."

Vaak wordt gedacht dat kinderen vanzelf digitaal vaardig worden door hun veelvuldig gebruik van digitale technologie. Dit blijkt echter niet zo te zijn. School heeft daarom de taak om een gidsende en soms zelfs sturende rol te vervullen.
Om kinderen digitaal geletterd te maken, is binnen de school kennis, maar ook visie vereist over dit leergebied.
Wat willen we leerlingen leren over digitale geletterdheid? En hoe gaan we dat doen? Oftewel: welke plek krijgt digitale geletterdheid in het curriculum? En hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid een structurele plek krijgt binnen jouw school?

De implementatie van digitale geletterdheid vraagt om een integrale aanpak. Hierbij start je met het ontwikkelen van een gezamenlijk visie van de school op digitale geletterdheid in het curriculum. Deze visie geeft vervolgens sturing aan je schoolcurriculum, de organisatie, je professionalisering en de leersituatie rondom digitale geletterdheid. Daarmee ben je op weg naar een succesvolle implementatie van digitale geletterdheid.

Een succesvolle verandering door een integrale aanpak"

Dit onderdeel is in opbouw en wordt binnenkort uitgebreid met meer onderwerpen.