Digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

23 oktober 2023

Leerlingen leren thuis, op school en in hun sociale omgeving omgaan met en zich verhouden tot digitale technologie."

Vaak wordt gedacht dat kinderen vanzelf digitaal vaardig worden door hun veelvuldig gebruik van digitale technologie. Dat is niet zo. School heeft daarom de taak om een gidsende en soms zelfs sturende rol te vervullen. Om kinderen digitaal geletterd te maken, is binnen de school kennis en visie vereist. Wat willen we leerlingen leren over digitale geletterdheid? En hoe gaan we dat doen? Welke plek krijgt digitale geletterdheid in het curriculum? En hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid een structurele plek krijgt binnen jouw school?

De implementatie van digitale geletterdheid vraagt om een integrale aanpak. Je ontwikkelt een gezamenlijk visie van de school op digitale geletterdheid in het curriculum. Deze visie geeft vervolgens sturing aan je schoolcurriculum, de organisatie, je professionalisering en de leersituatie rondom digitale geletterdheid. Daarmee ben je op weg naar een succesvolle implementatie van digitale geletterdheid.

Een succesvolle verandering door een integrale aanpak"

Kaartenset basisvaardigheden digitale geletterdheid

We hebben vijf kaarten ontwikkeld met aspecten van digitale geletterdheid. Kijk voor toelichting en het downloaden van de kaarten op de betreffende pagina's.