Digitale geletterdheid in het po

14 mei 2024

Hier vind je alle informatie van SLO over digitale geletterdheid en het curriculum voor het primair onderwijs.

Kaartenset basisvaardigheden digitale geletterdheid

Voor basisvaardigheden hebben we een set kaarten ontwikkeld over aspecten van digitale geletterdheid. In het onderdeel digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk vind je de kaarten met een toelichting.

Masterclass Digitale geletterdheid

Op vrijdag 21 juni 2024 vindt de masterclasses 'Digitale geletterdheid implementeren start met een visie' nog weer plaats. Aan de hand van het visiespel digitale geletterdheid kijken we samen hoe je scholen kunt begeleiden bij de visievorming over digitale geletterdheid.

Meer informatie en inschrijven:

Kinderen die fake news van betrouwbare bronnen kunnen onderscheiden. Kinderen die digitaal kunnen zoeken, maken, programmeren, repareren en analyseren. Kinderen die zelfstandig, creatief en veilig kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat.

Kinderen leven met digitale technologie en media en beschouwen het als vanzelfsprekend dat zij hier dagelijks mee omringd zijn.

Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met digitale apparaten en doen hier al snel allerlei ervaringen mee op. Maar niet iedereen krijgt van huis uit deze kennis en vaardigheden mee die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken. Bovendien kent digitale geletterdheid een breed palet aan kennis en vaardigheden en gaan de digitale ontwikkelingen snel. Het onderwijs heeft hier een duidelijke rol te vervullen.

  • Hoe geef je op jouw school aandacht aan digitale geletterdheid?
  • Hoe doe je dat op een structurele manier en niet versnipperd en weinig samenhangend?
  • Verwerk je de lessen in digitale vaardigheden in je huidige onderwijsprogramma of pak je het anders aan?
  • Hoe kun jij in jouw groep beginnen met een beredeneerd aanbod voor digitale geletterdheid?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid?

SLO geeft antwoord op deze en meer vragen en ondersteunt scholen met de invulling van hun curriculum voor digitale geletterdheid.

Heb je opmerkingen of vragen over de inhoud of over het implementeren van digitale geletterdheid in het schoolcurriculum, mail ons: digitalegeletterdheid@slo.nl.

Heb je opmerkingen of vragen over de inhoud of over het implementeren van digitale geletterdheid in het schoolcurriculum, mail ons: digitalegeletterdheid@slo.nl