digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk

23 oktober 2023

Inhoud

Bij digitale geletterdheid gaat het om kennis, vaardigheden en houding op het gebied van:

  • gebruik van digitale technologie
  • digitale communicatie en samenwerking
  • zoeken en vinden van informatie en data
  • creëren van digitale content
  • oplossen van digitale problemen
  • veiligheid

Om een beeld te krijgen van de breedte van digitale geletterdheid, hebben we de inhouden beknopt op een kaart weergegeven.

picto-BV-DG-inhoud

download kaart Inhoud (pdf, 602 kB)

Indeling in domeinen

Sinds het bijeenbrengen van verschillende algemene vaardigheden onder de noemer van 21e-eeuwse vaardigheden, worden vier onderdelen die betrekking hebben op digitale geletterdheid genoemd: praktische ict-vaardigheden, digitale informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Bij de ontwikkeling van het leergebied digitale geletterdheid bleek deze indeling goed bruikbaar, maar er zijn veel onderwerpen die aspecten uit meerdere domeinen hebben en niet eenduidig bij een van deze vier zijn onder te brengen. Er zijn dan ook alternatieve indelingen opgekomen, die digitale geletterdheid indelen vanuit een ander perspectief. Bekend voorbeeld in Nederland is het Mediawijsheid Competentiemodel van Netwerk Mediawijsheid. Dit stelt het perspectief van mediawijsheid.

DigComp

Een ander bekend overzicht dat in Europese landen vaak gebruikt wordt, is het competentieraamwerk DigComp. Dit beschrijft de digitale competenties voor burgers voor het leren, leven en werken in een digitale samenleving.

Voor het overzicht van de inhouden op deze kaart hebben we DigComp gebruikt. Met pictogrammen is bij elk onderdeel te zien op welke van de vier domeinen het betrekking heeft.

European Commission, Joint Research Centre, Vuorikari, R., Kluzer, S., Punie, Y. (2022). DigComp 2.2, The Digital Competence framework for citizens : with new examples of knowledge, skills and attitudes, Publications Office of the European Union.

In het Nederlands vertaald door het iXperium Centre of Expertise:
Zanten, M. & Gorissen, P. (2023). DigComp 2.2: Het digitale competentieraamwerk voor burgers met voorbeelden van kennis, vaardigheden en attitudes. iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

Inhoud, inhoudslijnen en kerndoelen

Voor het leergebied digitale geletterdheid hebben we de inhouden uitgewerkt in inhoudslijnen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Inhoudslijnen.

Voor het leergebied digitale geletterdheid ontwikkelen we ook kerndoelen. Kerndoelen beschrijven in grote lijnen wat leerlingen bij de inhouden van digitale geletterdheid straks in ieder geval moeten kennen en kunnen. Meer informatie over dit traject is te vinden op Actualisatie kerndoelen.