Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

8 februari 2022

Kerndoelen digitale geletterdheid

Voor digitale geletterdheid zijn er op dit moment nog geen wettelijk vastgestelde kerndoelen. In de loop van 2022 kan waarschijnlijk worden gestart met de actualisering van de kerndoelen voor alle leergebieden. Digitale geletterdheid wordt daarin meegenomen.

Wat hebben kinderen nodig om digitaal geletterd te zijn?

Aanbodsdoelen zijn de basis voor een beredeneerd aanbod bij digitale geletterdheid.

DG-figuur-nieuw

Om digitaal geletterd te zijn hebben kinderen van alle vier inhoudelijke domeinen kennis en vaardigheden nodig. Hier vind je per domein een voorbeeldmatige uitwerking van de inhoud.

Net als voor de andere leergebieden in het primair onderwijs heeft SLO de inhoud bij digitale geletterdheid (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm inhoudslijnen met aanbodsdoelen. Met aanbodsdoelen beschrijven we op een actieve manier aan welke onderwerpen je met de leerlingen kunt werken bij elk domein.

Inhoudslijnen digitale geletterdheid voor po

digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto inhoudslijn ICT-basisvaardigheden

digitalegeletterdheid-mw-inhoudslijn-picto inhoudslijn Mediawijsheid

digitalegeletterdheid-ct-inhoudslijn-picto inhoudslijn Computational thinking

digitalegeletterdheid-iv-inhoudslijn-picto inhoudslijn Digitale informatievaardigheden

Naast de losse inhoudslijnen is er een boekje waarin deze bij elkaar staan.

boekje-dg-ico alle inhoudslijnen digitale geletterdheid bij elkaar in een boekje

Inhoudskaarten voor het jonge kind

De aanbodsdoelen voor het jonge kind/fase 1 zijn ook samengebracht op een inhoudskaart digitale geletterdheid. Deze kaart geeft je in een oogopslag een overzicht waar je aan kunt werken met kinderen in de eerste groepen van het basisonderwijs. Ook vind je hier een inhoudskaart voor peuters in de voorschoolse educatie (pre-fase).

Inhoudslijnen voor po en vo

De inhoudslijnen voor het primair onderwijs sluiten aan op de uitwerkingen voor het voorgezet onderwijs. Kijk voor vo-onderbouw (fase 4) en vo-bovenbouw (fase 5) op de pagina met de doelen digitale geletterdheid vo.

  • doelen digitale geletterdheid in het vo

Meer over inhoudslijnen

Voor het primair onderwijs zijn de aanbodsdoelen weergegeven in inhoudslijnen met drie fasen: fase 1/jonge kind, fase 2 en fase 3. Dit komt ongeveer overeen met onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Inhoudslijnen vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt.

Aan de hand van deze inhoudslijnen kun je werken aan de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. Zo kun je als schoolteam samen bouwen aan een schooleigen curriculum. De inhoudslijnen vormen de basis voor een beredeneerd aanbod waarin ruimte is voor onder andere activiteiten, te gebruiken lesmateriaal en beoogd leerlinggedrag (bijvoorbeeld in kind- of beheersingsdoelen). Het werken met aanbodsdoelen zorgt niet alleen voor meer enthousiasme van de leerkracht, maar ook voor meer kennis over inhouden en vaardigheden. Maar vooral ook voor grote betrokkenheid van kinderen op het gebied van digitale geletterdheid.

DoelenniveausDG

Aanbodsdoelen bevinden zich op het niveau tussen kerndoelen (voor digitale geletterdheid nog niet aanwezig) en leerdoelen. Kijk voor meer informatie en de inhoudslijnen voor ander leergebieden op de pagina inhoudslijnen po.