Eindterm 29: Driedimensionaal ontwerpen

13 december 2019

Driedimensionaal modelleren komt op verschillende plaatsen aan bod. Zo komen virtuele driedimensionale objecten voor op sommige websites en vooral in computergames. Daarnaast wordt driedimensionaal modelleren toegepast bij productontwikkeling in productiebedrijven.

Met behulp van geavanceerde software wordt het model van een 3D-object ingevoerd en opgeslagen in de computer. De software biedt vervolgens mogelijkheden om het model van verschillende kanten te bekijken, te analyseren (bijvoorbeeld de fysische eigenschappen van het object opvragen), uit te lichten en desgewenst te laten voortbewegen. Deze eindterm beoogt leerlingen inzicht te laten verwerven in deze concepten. Dit inzicht heeft betrekking op de driedimensionale ruimte, op aanzichten en doorsneden van driedimensionale objecten en op beweging van objecten in de driedimensionale ruimte.

De gedachte is dat leerlingen gebruikmaken van een softwarepakket met genoemde functionaliteiten en in staat zijn een – al dan niet bestaand – eenvoudig object te modelleren. De kwalificatie ‘eenvoudig’ kan uitgelegd worden als een object met enkele tientallen hoekpunten en ribben of onderdelen. Virtueel doen bewegen kan worden geïnterpreteerd als virtueel voortbewegen, maar ook als virtueel draaien van het object c.q. het uit verschillende invalshoeken bekijken van het virtueel object.