Eindterm 27: Printmedia

13 december 2019

Veel bedrijven en instellingen kennen de behoefte te communiceren met hun doelgroep. Een middel daartoe is een media-uiting, waarin een communicatieboodschap wordt verwoord of verbeeld. Een media-uiting wordt onder de aandacht gebracht door middel van een communicatiemedium. In deze exameneenheid wordt onderscheid gemaakt tussen printmedia en digitale media.

Een printmedium is een fysiek medium waarop de media-uiting afgebeeld wordt. Te denken valt aan een advertentie in een tijdschrift, een poster, een brochure, een visitekaartje of een bedrukt T-shirt. Elk van de media heeft specifieke kenmerken met betrekking tot doelgroep, wijze waarop de communicatieboodschap de doelgroep bereikt (door te lezen, door een snelle blik, ...) en de mate van verspreiding (via gerichte kanalen of via een massacommunicatiemedium). Bij digitale formaten gaan de gedachten uit naar formaten waarin teksten en beelden in computerbestanden opgeslagen worden. Vormgevingsprincipesvoor printmedia hebben betrekking op lettertype, kleurgebruik en lay-out van de media-uiting. Daarnaast bestaan er algemene richtlijnen met betrekking tot de vormgeving van media- en andere (kunst)uitingen. Het beoogde inzicht betreft kennis van printmedia, hun kenmerken, van digitale formaten en hun kenmerken en van vormgevingsprincipes. Bovendien wordt voorgesteld dat leerlingen een keuze kunnen maken uit een geschikt printmedium en opslagformaat (denk aan hoge- en lage resolutie van opgeslagen beelden) en vormgevingsprincipes kan toepassen in een bepaalde situatie.

Om een dergelijke media-uiting te ontwikkelen dient de maker in het algemeen en de leerling in het bijzonder te beschikken over algemene en specifieke software, alsook over randapparatuur die de afdruk produceert – in de meeste gevallen een printer. In professionele omgevingen wordt vaak DTP-software (DTP = DeskTop Publishing) gebruikt. Voor deze eindterm  wordt gebruik van dergelijke software niet voorgesteld. Volstaan kan worden met DTP-functies die in veel tekstverwerkers ingebouwd zijn. Daarnaast verdient het aanbeveling leerlingen in dit kader te laten werken met fotobewerkingssoftware en vectorgerichte software.

Een mogelijk stappenplan in de voorgeschreven planmatige aanpak luidt als volgt:

  • de wensen van de opdrachtgever achterhalen, in het bijzonder welk doel beoogd wordt met de media-uiting en voor welke doelgroep de media-uiting bestemd is;
  • de wensen van de opdrachtgever vertalen in een globaal ontwerp;
  • het ontwerp realiseren met behulp van de beschikbare of voorgeschreven middelen;
  • media-uiting presenteren aan de opdrachtgever.