Eindterm 24: Hardwarearchitectuur

18 december 2019

Deze eindterm richt zich op de hardwarearchitectuur van een computer. Het volstaat dat leerlingen de componenten uit de Von Neumannarchitectuur kennen. Het inzicht heeft betrekking op de functies van deze componenten en de wijze waarop deze componenten met elkaar samenwerken.

Von Neumann

Het volstaat dat de leerling de volgende functies van een computer onderkent:

 • invoer van gegevens;
 • opslag van gegevens, zowel in interne als externe geheugens;
 • verwerking van gegevens;
 • uitvoer en presentatie van gegevens en andere communicatie-uitingen.

Het inzicht kan zich beperken tot een personal computer met rechtstreeks gekoppelde randapparatuur. Gangbare randapparatuur bij een personal computer is een (lokale) printer, een scanner, een digitale camera, een externe CD/DVD-writer, enzovoorts. Servers en mainframes kunnen buiten beschouwing blijven. Netwerkcomponenten worden in eindterm 25 genoemd.

Onder installatie-, vervangings- en reparatietaken kunnen in deze eindterm de volgende taken gerekend worden:

 • interne hardwarecomponenten toevoegen en vervangen;
 • een nieuwe versie van een besturingssysteem dan wel een nieuw of tweede besturingssysteem op een personal computer installeren;
 • randapparatuur installeren en aansturen;
 • een storing op een personal computer lokaliseren;
 • de oplossing van een gelokaliseerde storing kiezen uit:
  • een hardwarecomponent of randapparaat vervangen;
  • een herinstallatie plegen van het besturingssysteem of andere software (desgewenst door middel van een zogenaamde image);
  • een specialist inschakelen.