Eindterm 2: Beroepskeuze en vervolgopleidingen

13 december 2019

Ten aanzien van de rol van informatietechnologie in vervolgopleidingen en beroepen in elk van de sectoren kan de leerlingen gevraagd worden:

  • voorbeelden te zoeken van informatiesystemen en/of (standaard)software die in de sectoren gebruikt worden, zoals het Elektronisch Patiëntendossier, boekhoudsoftware, 3D-ontwerpsoftware, planningssoftware en toevoersystemen voor veevoer, als ook van de toepassing van dergelijke systemen in relatie tot de bij eindterm 1 genoemde beroepstaken;
  • voorbeelden te zoeken van gevallen waarbij bovengenoemde systemen niet beschikbaar zijn of waren en de gevolgen daarvan in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan voorbeelden ontleend uit het pre-ICT-tijdperk, maar ook aan nieuwsberichten over grootschalige uitval van systemen.

Daarnaast is het de bedoeling dat een leerling zich beraadt over zijn toekomstmogelijkheden, capaciteiten en interesses met betrekking tot informatie- en communicatietechnologie en de sector van zijn keuze. Meer informatie hierover vind je op de pagina Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.​