Eindterm 1: ICT in beroepen

13 december 2019

In bijna alle vormen van beroepsuitoefening wordt van de beroepsbeoefenaar verwacht dat hij informatie- en communicatietechnologie toepast. Toepassing van ICT kan variëren van het simpelweg invullen van gegevens in een geautomatiseerd informatiesysteem tot het interpreteren en verwerken van informatie die door dergelijke systemen geleverd wordt.

Behalve voor iedere beroepsuitoefenaar is kennis van het gebruik van informatie en communicatiefaciliteiten in het bijzonder van belang voor de ICT-specialist, maar ook voor een goede informatie-uitwisseling tussen beroepsuitoefenaar en de ICT-specialist.

Voorgesteld wordt van de leerling te vragen om voor elk van de sectoren (of een sector van zijn keuze) – Zorg & Welzijn, Economie, Techniek, Groen en Creatieve Industrie/Informatie- en Communicatietechnologie – voorbeelden te zoeken van informatieverwerkende en/of communicatieve taken in verschillende beroepen. In het vervolg staat een aantal voorbeelden.

 • Zorg & Welzijn:
  bijwerken patiëntendossier, inboeken medicijnverstrekking, scannen röntgenfoto, inboeken van een patiëntafspraak, opmaken van een rooster voor verplegend personeel of thuiszorghulpen, opstellen ziektekostendeclaratie, raadplegen en interpreteren van een patiëntendossier, opmaken van een overzicht van het voorkomen van een bepaalde aandoening ten behoeve van een onderzoek, opmaken en interpreteren van een bezettingsoverzicht in een ziekenhuis, ...;
 • Economie:
  inboeken betaling, inboeken schuld, inboeken vordering, afboeken schulden en vorderingen, inboeken voorraadmutatie, opmaken en interpreteren van een proefbalans, inboeken kostencomponent, inboeken en controleren verkooporder, inboeken en controleren inkoopbestelling, opmaken en interpreteren van financiële informatie, ...;
 • Techniek:
  maken en invoeren werkvoorbereiding en calculatie, toepassen geautomatiseerd meten, gebruik magazijnbeheer, toepassing videocommunicatie & instructie, driedimensionaal tekenen en ontwerpen, toepassing en gebruik CNC programmeertechnieken, service en onderhoud, invoeren productontwerp, aanmelden mens- en machine-uren per order, invoeren werkorders, ...;
 • Groen:
  regelen toevoersysteem voor veevoeder, inboeken mestproductie en -afgifte, inboeken melkproductie, inboeken melkafgifte aan zuivelcoöperatie, registeren aankoop van zaaigoed en kunstmest, registreren graanopbrengsten en vergelijken met andere jaren, opvragen en interpreteren van milieurapportages, ...;
 • Creatieve Industrie/Informatie- en Communicatietechnologie:
  ontwerpen computergame, ontwerpen en realiseren van een website, uitbrengen van adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van een corporate website, inboeken van een storingsmelding, opmaken en interpreteren van storingsmeldingsoverzichten, ...