Subdomein G2: Geofysica*

5 december 2023

De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  gaswetten, zonneconstante, albedo, uitstraling, absorptie, convectie, verdamping, condensatie, gradiëntkracht, corioliskracht, cyclonale en anticyclonale luchtstroming, straalstroom, rossbygolven, aarde-maansysteem.
 • Mogelijke contexten:
  • weerkunde
  • vulkanisme
  • getijden
  • bewegende continenten
  • (menselijke invloeden op) warmtehuishouding van de aarde​
 • Mogelijke bronnen:
 • Mogelijke (toets)activiteiten:
  • Leerlingen ontwikkelen een computermodel voor de warmtehuishouding van de aarde waarin  feedback, bijvoorbeeld het albedo-effect en het smelten van ijskappen, is opgenomen.
  • Leerlingen doen een experiment​ naar het effect van zandconcentratie op de stroomeigenschappen van een zand-watermengsel (modder).
 • Overige suggesties:
  • Aansluiten bij CE-subdomein B1: er kan een koppeling gemaakt worden tussen golven en aardbevingen.
  • Aansluiten bij CE-subdomein D2: er kan een koppeling gemaakt worden met het aardmagnetisch veld.
  • Aansluiten bij CE-subdomein E1 Eigenschappen van stoffen en materialen: er kunnen koppelingen gemaakt worden op het gebied van warmtestromen en op het gebied van gassen en atmosfeer.
  • Biedt veel ruimte voor afstemming en samenhang met aardrijkskunde.