Subdomein E3: Kern en deeltjesprocessen*

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten behoudswetten en de equivalentie van massa en energie gebruiken in het beschrijven en analyseren van deeltjes- en kernprocessen.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  fotonen, muonen, neutrino's, positronen, quarks, energie, impuls, creatie, annihilatie, behoudswetten, paarvorming, splijting, fusie, massadefect, bindingsenergie, zwakke en sterke kernkracht, deeltjesversnellers.
 • Mogelijke contexten:
  • ​fundamenteel natuurkundig onderzoek in diverse onderzoekslaboratoria (Cern, Oxford, FOM);
  • werking van kerncentrales.
 • Mogelijke bronnen​:
  • NiNa-mo​dule Deeltjes en hun interacties​, gemaakt in samenwerking met HiSPARC.
  • Aansluiten bij de nieuwe scheikunde-modu​le De Kolenvergasser, een module die samen met Nuon en Malmberg is ontwikkeld.​​​ De module is opgenomen bij VO-content.
 • ​ Mogelijke (toets)activiteiten:
  • Leerlingen houden een presentatie waarin ze vertellen over de ontdekking van een deeltje. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de natuurkundige achtergrond van de ontdekking: welke symmetrie of behoudswet deed vermoeden dat dit deeltje bestond? Hoe is bepaald wat de lading is? etc.​
 • Overige suggesties:
  • Aansluiten bij CE-subdomein B2: kan gekoppeld worden op het gebied van bouw en structuur van materie en de werking van een PET-scan.
  • ​Aansluiten bij CE-subdomein F1: kan gekoppeld worden via het deeltjeskarakter van straling en op het geb​ied van impuls.