Subdomein F2: Relativiteitstheorie*

8 december 2022

De kandidaat kan in gedachte-experimenten en toepassingen de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid, gelijktijdigheid en referentiestelsel.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  gelijktijdigheid, tijdrek, Lorentztransformaties, energie, impuls, massa, lengtekrimp, tweelingparadox, ruimte-tijddiagram.
 • Mogelijke contexten: 
  • ​fundamenteel natuurkundig onderzoek;
  • GPS-satellieten​.
 • Mogelijke bronnen/overige suggesties:
  • NiNa-module Relativiteitstheorie;
  • HiSPARCproject​;
  • Het boek (en de daarvan geadapteerde tv-serie) The Elegant Universe van Brian Greene, ISBN: 0-393-​​05858-1;
  • Het boek De sublieme eenvoud van relativiteit van Sander Bais, ISBN 9789462982789​;​​
 • Mogelijke (toets)activiteiten:​
  • ​Leerlingen schrijven een essay​ waarin ze beschrijven hoe een gegeven situatie uit het dagelijks leven eruit zou zien als de lichtsnelheid niet 300 km/s maar 30 km/h was.​
  • Leerlingen maken een computermodel​ voor een eenvoudige situatie (bijvoorbeeld een eenparig versnelde beweging) waarin ze relativistische mechanica gebruiken.
 • Overige suggesties:
  • ​Aansluiten bij CE-subdomein F1: in beiden gaat het om het verlies van geldigheid van Newtoniaanse mechanica.​