Subdomein G1: Biofysica*

20 januari 2022

De kandidaat kan in de context van levende systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  diffusie, viscositeit, zenuwgeleiding, actiepotentiaal, determinisme, entropie, homeostase, terugkoppeling.
 • Mogelijke contexten:
  • Fundamenteel natuurkundig onderzoek zoals in thermodynamica;
  • Nanomotoren, transport van stoffen in het lichaam;
  • Zenuwgeleiding in het lichaam.
 • Mogelijke bronnen:
 • ​​Mogelijke (toets)activiteiten:
  • Leerlingen verdiepen zich aan de hand van een bron op wetenschappelijk niveau in het zichtapparaat van een bepaald dier en leggen aan medeleerlingen uit waarin die verschilt van de mens.
  • Leerlingen analyseren het lopen van verschillende dieren en in verschillende omstandigheden aan de hand van schaalwetten en het getal van Froude, zoals in NOVA (vwo4, 1e editie, p 161 en ​178).
 • Overige suggesties:
  • ​Aansluiten bij CE-subdomein B1: geluid kan gekoppeld worden aan de werking van het oor.
  • Aansluiten bij CE-subdomein C1 en C2: kracht, beweging en energie kunnen gekoppeld​ worden aan sportprestaties van het (menselijk) lichaam.
  • Aansluiten bij SE-subdomein E1: gassen kunnen gekoppeld worden aan ademhaling, warmte aan de warmtehuishouding van een (menselijk) lichaam, breking aan zicht en brillen, e​n spanning en rek aan het skelet.
  • Biedt veel ruimte voor afstemming en samenhang met biologie.​