Subdomein G2: Technische automatisering

13 december 2019

De kandidaat kan meet-, stuur- en regelsystemen construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  meet-, stuur- en regelsystemen, verschillende sensoren en de werking daarvan, verschillende verwerkers en actuatoren, terugkoppeling, analoge en digitale signalen, binair tellen.
 • Mogelijke contexten:
  meet- en regeltechniek rond en in het huis, sturing van robots, sturing van productielijnen.
 • Mogelijke bronnen/overige suggesties:
  NiNa-module Elektriciteit en automatiser​ing in huis. Gekoppeld met domein G1 Gebruik van elektriciteit.
  NLT-modules Spelen met Digitale Techniek en Leven met robots.
  Op de pagina 3e8.nl​ is een lijst met verschillende​ bronnen - filmpjes, applets​, websites - te vinden

Overige suggesties