Subdomein E2: Aarde en klimaat*

5 december 2023

De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  gaswetten, (water)dampen, luchtstroming, condensatie, atmosfeermodellen, warmteoverdracht, warmteafgifte, warmteopslag, convectie, beweging van de aarde, (weer)statistieken.
 • Mogelijke contexten:
  weerkunde, klimaatverschijnselen, vulkanisme, beweging van aardschollen, aardbevingen.
 • Mogelijke bronnen:
 • Overige suggesties:
  • Aansluiten bij subdomein D1 Functionele materialen; (soortelijke) warmte, warmtetransport, absorptie en emissie van licht.
  • Aansluiten bij subdomein E1 Zonnestelsel en heelal; structuur van het zonnestelsel, baan van planeten om de zon, onderdelen van het elektromagnetisch spectrum en de eigenschappen van deze stralingssoorten, m.n. (zichtbaar) licht, infrarood;
  • Aansluiten bij aardrijkskunde.
  • (ook voor domein I:) Practica en modelstudies over stromingen, klimaat e.d.