Subdomein D2: Functionele materialen

20 januari 2022

De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  (soortelijke) warmte, warmtetransport, elektrische en warmtegeleiding, absorptie en emissie van licht, stevigheid, hardheid, rek- en drukkracht, opbouw en structuur.
 • Mogelijke contexten:
  nanomaterialen, biomaterialen voor toepassingen bij implantaten/prothesen, nieuwe materialen voor het maken van beelden: lcd, led-tv's, nieuwe materialen zoals coatings (voor schepen, voor kleding, voor muren en vensters); ontwikkeling van nieuwe producten zoals: zonnecellen, chips (nanochips, geheugenchips, pic's), 'smart-materials'.
 • Mogelijke bronnen:
  • NiNa-module: Materialen;
  • NiNa-module Eigensch​appen van stoffen en materialen​: over gassen en warmte, keuzeopdrachten over moderne ontwikkelingen en beschrijvingen van experimenten;
  • NLT-module havo Glastuinbouw en energie: over energiebesparing, efficiënter omgaan met inkomende en uitgaande energie in de kas vormt de rode draad in de module;
 • Overige suggesties
  • Aansluiten bij domein D1 Eigenschappen van stoffen en materialen, subdomein D2 sluit dan aan bij het CE-domein.