Domein F: Menselijk lichaam*

19 oktober 2023

De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysische processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor gezondheid en veiligheid toelichten.

Suggesties

 • Mogelijke vakbegrippen:
  warmtehuishouding: warmtegeleiding, warmtestroom, verdampingswarmte, verbrandingswarmte, soortelijke warmte, warmtecapaciteit;
  sport en gezondheid: kracht, moment, energie, arbeid, spierkracht, signaalgeleiding, actiepotentiaal.
 • Mogelijke contexten:
  sport en spel, werking van het hart, werking van spieren, warmtehuishouding in het menselijk lichaam.
 • Mogelijke bronnen:
  ​Diverse NLT-modulen:
  - Leef met je hart,
  - Sportprestaties,
  - Wat zeg je?
 • Biologie: afhankelijk van de gekozen context is samenhang met biologie mogelijk, bijvoorbeeld actiepotentiaal, krachten in (verschillende soorten) spieren.

Overige suggesties

 • E-domein B2 Medische Beeldvorming.