Subdomein C5: Gestructureerde data

13 december 2019

Als een gegevensverzameling een bepaalde structuur heeft, spreken we van gestructureerde data. Een databasemodel ​beschrijft de uitgangspunten op basis waarvan deze structuur vormgegeven is.

Het relationele model, waarin de gegevens gestructureerd zijn in groepen die aan elkaar gerelateerd zijn, is het meest bekende databasemodel, maar zeker niet het enige. Zo kan in een gegevensverzameling bijvoorbeeld ook met behulp van XML structuur aangebracht worden.

Zoekvragen of queries op een verzameling gestructureerde data kunnen worden geformuleerd in een bepaaldezoektaal. Voor het relationele databasemodel is SQL de bekendste zoektaal. Sommige databaseproducten kennen hun eigen zoektaal, zoals Query by Example in MS Access. Voor gegevens die met behulp van XML gestructureerd zijn, bestaat de zoektaal XML Query Language.​