Keuzevak Podium

29 september 2021

Veel scholen die nu het keuzevak Podium aanbieden, draaiden voorheen het intersectorale programma met de uitstroomrichting Dienstverlening & Commercie. Onder deze paraplu besteedden scholen veel aandacht aan drama- en theaterlessen.

Nu de intersectorale programma's vervangen zijn door profiel- en keuzevakken moeten scholen opnieuw nadenken over het aanbod van de theater en dramalessen. Hoe pakken scholen dat aan?

Arte College, Almere

Met in het hart van de school een theater wordt meteen duidelijk dat het Arte College bovengemiddeld veel aandacht besteedt aan kunst en cultuur. De school als theaterbedrijf wordt draaiende gehouden door leerlingen en docenten. Lees het schoolportret (docx, 38 kB).

Haarlem College, Haarlem

Het Haarlem College heeft er bewust voor gekozen het profiel D&P in de context van het keuzevak Podium aan te bieden en het maken van theater centraal te stellen. Alle vier de modulen worden waar mogelijk gerealiseerd in een voorstelling die leerlingen zelf voorbereiden, maken en organiseren. Lees het schoolportret (docx, 35 kB).

't Venster, Arnhem

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor verschillende profielen, waaronder het D&P- profiel. In dit profiel kunnen leerlingen kiezen of zij D&P willen volgen in de context van Sport, dienstverlening & veiligheid of in de context van Theater. Deze laatste leerroute wordt de leerroute Podium genoemd. Lees het schoolportret (docx, 37 kB).