Het onderwijsprogramma

4 maart 2024

Een examenprogramma is nog geen onderwijsprogramma. Om dit te maken moet het examenprogramma, bestaande uit profielvak en keuzevakken, vertaald worden naar de praktijk.

In het examenprogramma staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen om het vak voldoende af te kunnen sluiten. Het aanbod bepaalt de school. Veel scholen zoeken naar een aanbod dat aansluit bij onder andere de school, de leerlingen en de regio. Dikwijls is dat een aanbod waarmee zij zich kunnen onderscheiden van andere scholen. Hoe scholen dat doen is te lezen in schoolportretten.

Vragen van scholen over het onderwijsaanbod

De school bereidt met het onderwijsprogramma de leerling voor op het schoolexamen en het centraal praktisch examen. Hoe scholen dat doen varieert en is onder meer afhankelijk van de visie op onderwijs, de visie op LOB, de mogelijkheden in de regio, de omvang van de school en het aantal leerlingen.
Vragen die scholen onder andere hebben:

  • Leiden we leerlingen smal en specifiek op, of breed en oriënterend?
  • Hoe geven we vorm aan LOB?
  • Hoe gaan we om met de keuzes van leerlingen?
  • Hoeveel keuzemogelijkheden geven we leerlingen?
  • Wanneer sluiten de leerlingen het CSPE af?
  • Hoe positioneren we profielvak en keuzevakken ten opzichte van elkaar?
  • Hoe werken we samen met mbo en bedrijfsleven?
  • Hoe willen we ons profileren?

Drie schoolportretten over de organisatie van het aanbod aan profiel- en keuzevakken

Schoolportret Carmel College Salland: een groot aantal keuzemogelijkheden voor vmbo-leerlingen (docx, 92 kB)

Alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo volgen bij Carmel College Salland het beroepsgerichte profielvak D&P. De keuzevrijheid voor leerlingen staat voorop. Dit betekent dat er een ruim aanbod van beroepsgerichte keuzevakken is waaruit leerlingen kunnen kiezen.

Schoolportret Vakcollege Tilburg: van breed naar smal (docx, 98 kB)

Vanaf augustus 2017 betrekt het Vakcollege Tilburg een nieuwe school. Hiermee is de fusie tussen twee scholen ook fysiek een feit. Vanuit het rooster geredeneerd biedt de school naast het brede D&P-profiel een groot aantal smalle keuzearrangementen aan in de richting van onder andere: Horeca, Uiterlijke verzorging, Economie, Techniek, Groen en Sport.

Schoolportret Haarlem College: profilering door drama (docx, 35 kB)

Het Haarlem College heeft er bewust voor gekozen het profiel D&P in de context van het keuzevak Podium aan te bieden en het maken van theater centraal te stellen. Alle vier de modulen worden waar mogelijk gerealiseerd in een voorstelling die leerlingen zelf voorbereiden, maken en organiseren.