Keuzevakken ontwikkeld bij andere profielen

13 december 2019

Inmiddels zijn er ongeveer 130 keuzevakken waar scholen een keuze uit kunnen maken. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken.

Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor gl. Gl-leerlingen mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor is het mogelijk dat een gl-leerling een volledig profiel kan volgen.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld, bijvoorbeeld meer verbredend of meer verdiepend. In het onderstaande schema is aangegeven welke keuzes scholen daarbij kunnen maken. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de leerling moet ook echt iets te kiezen hebben.

keuzevakken andere profielen
keuzevakken andere profielen

De school mag zelf het aanbod samenstellen van keuzevakken. Dit is anders dan bij de profielmodulen het geval is niet afhankelijk van licenties van de school. In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. De school kan bijvoorbeeld besluiten:

 • alleen keuzevakken aan te bieden die ontwikkeld zijn bij het profiel D&P;
 • over de volle breedte van profielen keuzevakken aan te bieden;
 • met het aanbod van keuzevakken dicht bij de bestaande situatie te blijven;
 • met een bepaald aanbod van keuzevakken doorstroomrelevante arrangementen te maken;
 • keuzevakken aan te bieden die de context vormen voor de profielmodulen en een geïntegreerd programma te maken;
 • profielmodulen als keuzevakken aanbieden;
 • in samenwerking met mbo en bedrijfsleven vrije keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden.

Voorbeeld 1

Een school die veel sportieve leerlingen trekt, biedt naast het D&P-profiel de volgende keuzevakken aan:

 • EHBO;
 • Recreatie;
 • Voeding en beweging;
 • Sport en bewegen;
 • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid.

EHBO en Voeding en beweging is voor alle leerlingen een verplicht keuzevak. De twee overige keuzevakken kunnen leerlingen kiezen uit het aanbod van de school. Op deze manier blijft de school dicht bij het SDV-programma dat zij voorheen aanbood en profileert zij zich met sport.

Voorbeeld 2 De cultuurprofielschool

Een school die meer aandacht wil voor kunst en cultuur, heeft voor de leerlingen die daar interesse in hebben de volgende kunstgerelateerde keuzevakken in het aanbod:

 • Podium;
 • Vormgeving en Typografie;
 • Podium;
 • Licht, Geluid en Decor.

De kunstvakdocenten zijn gevraagd hierbij het onderwijs te verzorgen.