Keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

13 december 2019

Het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid is een breed oriënterend keuzevak. Het doel van dit keuzevak is vmbo-leerlingen een realistisch beeld te geven van de breedte van de veiligheidsbranche. De veiligheidsberoepen bij defensie, politie, de particuliere beveiliging en het (stads)toezicht zijn daarbij als uitgangspunt genomen.

Beroepen in de veiligheidsbranche

De beroepen in de veiligheidsbranche zijn flink aan verandering onderhevig. Functies en verantwoordelijkheden verschuiven en er komen steeds nieuwe functies bij. Er is een toenemende werkgelegenheid op het gebied van handhaving en toezicht. Denk aan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en het personeel in de (particuliere) beveiliging. Daarentegen verschuift het werk van de politie meer van het openbare terrein naar het virtuele domein en de cybercrime. De verschuivingen in het werkveld en de veranderingen in het werk maken dat de politie steeds vaker vraagt om hooggekwalificeerd personeel.

Een oriënterend keuzevak

In dit keuzevak zijn de kennis en vaardigheden oriënterend van aard en moeten passen bij het niveau van de vmbo-leerling. In de regel zal dit keuzevak aangeboden worden door scholen die voorheen het SDV-programma aanboden en nu D&P geven. Ook andere scholen mogen dit keuzevak aanbieden. In veel gevallen zullen docenten met een sport- en bewegingsachtergrond dit keuzevak gaan geven.

In de veiligheidsberoepen zijn sociale en communicatieve vaardigheden van belang. Deze zijn verankerd in de kern van het examenprogramma D&P. Houding en mentaliteit (attitudevorming) zijn essentieel voor de branche en komen in het keuzevak aan de orde. Daar hoort ook een goede conditie van lichaam en geest bij. Dit kan worden gestimuleerd door een aanbod van sportieve activiteiten. Het is aan de school de eindtermen op een verantwoorde en veilige wijze te vertalen naar de praktijk. Het onderwijs moet passen bij het niveau van de leerlingen.

Het aantal uren

Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid gaat uit van ca. 100 uur onderwijspraktijk. Meer of minder praktijkuren mogen ook. De school bepaalt hoe het keuzevak wordt aangeboden. De minimale inhoud is beschreven.

Net als het profielvak is het keuzevak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen of de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden.

Wanneer de school besluit een keuzevak aan te bieden zullen docenten vanuit de visie (van de school) onderwijs gaan vormgeven. Er dienen bijvoorbeeld keuzes gemaakt te worden over de lesactiviteiten, de leermiddelen, de leeromgeving en de toetsing.

Verantwoording

Het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgevers in de veiligheidsbranche.