Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

13 december 2019

Bij het D&P-profiel zijn als aanvulling op de reeds ontwikkelde keuzevakken zeven beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld. De keuzevakken dienen onderscheidend te zijn én de intersectorale achterban, inclusief de groene sector, moet zich in de keuzevakken herkennen.

Dit heeft geleid tot de volgende keuzevakken:

 1. Digispel;
 2. Robotica;
 3. Werken aan natuur en milieu;
 4. Voeding en beweging;
 5. Podium;
 6. Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid;
 7. Milieu, hergebruik en duurzaamheid.

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:

 1. aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Zij mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen of de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.