De inhoud van het profiel

19 oktober 2023

Het beroepsgerichte profielvak is ontwikkeld langs de as 'diensten/dienstverlening' en 'producten/ productontwikkeling'. Deze as staat symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. Immers in alle branches en sectoren zijn beroepssituaties in de categorieën diensten en producten denkbaar.

Het D&P-profiel kenmerkt zich door de sectoroverstijgende toepasbaarheid en sluit daarom goed aan bij een brede oriëntatie, voor het type leerling dat nog niet, of onvoldoende, voor ogen heeft wat hij in de toekomst wil, terwijl een smallere uitwerking niet uitgesloten wordt. Leerlingen moeten kunnen doorstromen naar alle richtingen. Vanuit die gedachte is het D&P-profiel ontwikkeld.

Dienstverlening

1. Organiseren van een activiteit

 1. een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
 2. een activiteit organiseren
 3. facilitaire werkzaamheden uitvoeren
 4. regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen

2. Presenteren, promoten en verkopen

 1. verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen
 2. een product of dienst promoten en verkopen
 3. doelgericht informatie verstrekken en instructies geven

Producten

3. Een product maken en verbeteren

 1. een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen tekenen en printen in 2D en 3D
 2. een product maken

4. Multimediale producten maken

 1. een digitaal ontwerp maken
 2. een instructiefilm maken
 3. een website ontwerpen en samenstellen
 4. een applicatie ontwerpen en maken

De kenmerken van de vier profielmodulen

1. Organiseren van een activiteit (bb, kb, gl)

In de dienstverlenende sector organiseren leerlingen een activiteit. Leerlingen onderzoeken de wensen van de opdrachtgever, gaan binnen wettelijke kaders aan de slag met de voorbereiding en planning en zorgen voor de juiste materialen en middelen. Ook doen zij facilitaire werkzaamheden en voeren werkzaamheden rond hospitality uit.

2. Presenteren, promoten en verkopen (bb, kb)
In dit deel dat gericht is op presenteren, promoten en verkopen in de dienstverlenende sector, leren leerlingen media te gebruiken en media-uitingen te maken. Ook beoordelen zij promotieactiviteiten en maken ze zelf een promotieactiviteit.

3. Een product maken en verbeteren (bb, kb)
In de categorie producten en productontwikkeling leren leerlingen tekeningen te lezen en met machines en gereedschappen om te gaan bij het maken van een product. Daar hoort ook bij: het ontwerpen van een product met behulp van een technisch tekenprogramma.

4. Multimediale producten maken (bb, kb, gl)

Het profieldeel multimediale producten maken richt zich op digitale technieken. Leerlingen leren onder andere over de vormgeving en lay-out van websites en maken zelf een website. Ook bedenken ze een script, werken dit uit in een storyboard en maken een film.