De opbouw van het examenprogramma

13 december 2019

Het profielvak is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat meerdere taken. Deze taken zijn in het examenprogramma uitgewerkt in deeltaken. Vervolgens zijn de deeltaken weer uitgewerkt in eindtermen. In de syllabus worden de eindtermen gespecificeerd. Het examenprogramma en de uitwerking daarvan in de syllabus zijn te vinden op Examenblad.

Voorbeeld uit module 4

Multimediale producten maken

Taak

P/D&P/4.2 aan de hand van een programma van eisen:

  • een digitaal ontwerp maken;
  • een instructiefilm maken;
  • een website ontwerpen en samenstellen;
  • een applicatie ontwerpen en maken.

Deeltaak

P/D&P/4.2 een instructiefilm maken.

Eindterm

De kandidaat kan:

  1. wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren en interpreteren;
  2. een camera hanteren vanuit verschillende standpunten;
  3. ...

Eindtermspecificatie (in syllabus)

P/D&P/4.2.2

een camera hanteren vanuit verschillende standpunten

In dit verband kan de kandidaat:

  1. het maken van filmbeelden voorbereiden door apparatuur te plaatsen, aan te sluiten en te controleren op juiste werking;
  2. controleren of objecten, figuranten en acteurs op de juiste plaats staan en of de figuranten gereed zijn voor de opnames.

Kern

De kern van het programma bestaat uit 'algemene kennis en vaardigheden', 'professionele kennis en vaardigheden' en 'loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'. Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en wordt getoetst in CSPE en in SE.

21e eeuwse vaardigheden

In de professionele kern van het profiel zijn, onder andere, 21e eeuwse kennis en vaardigheden opgenomen die van belang geacht worden voor het toekomstig functioneren van leerlingen in het vervolg (beroeps)onderwijs en in de maatschappij. Het gaat dan om kennis en vaardigheden op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, commercieel handelen, duurzaamheid, (multi-)mediale vaardigheden, probleemoplossend handelen en communicatie.