De kern

1 februari 2024

De kern staat voor 'het kernprogramma' en is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken. De kern bestaat uit drie kerndelen:

A. Algemene kennis en vaardigheden;

B. Professionele kennis en vaardigheden;

C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.

Kern A en kern C zijn voor alle profielen gelijk. Kern B is profielspecifiek.

In kern B staan de volgende eindtermen:

b1. probleemoplosvaardigheden hanteren en op grond daarvan conclusies trekken en keuzes maken;
b2. eenvoudige onderzoeksactiviteiten verrichten en op grond daarvan beargumenteerde keuzes maken;
b3. mediawijs handelen: kritisch en bewust omgaan met (digitale) media;
b4. het begrip duurzaamheid (her)kennen, benoemen en toepassen. Op basis daarvan komen tot bewuste afwegingen en relaties leggen tussen milieu, mensen en werkprocessen in arbeid en beroep (people, planet, profit);
b5. ondernemende vaardigheden tonen: initiatief tonen, innoveren;
b6. de begrippen maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen (her)kennen, benoemen en toepassen bij producten en dienstverlening;
b7. verschillen en overeenkomsten benoemen tussen profit en non-profit.

De inhoud uit de kern krijgt kleur door de concretisering van het profielvak en de keuzevakken.

Het kernprogramma wordt niet als apart deel geëxamineerd, maar altijd in samenhang met het profielvak en de keuzevakken.


download

link