Onderscheid tussen leerwegen

13 december 2019

Voor het onderscheid in de leerwegen in het vmbo wordt uitgegaan van het VUT-principe. VUT staat voor Voorbereiden, Uitvoeren en Terugkijken.

Voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg ligt de nadruk op Uitvoeren. Voor de leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg ligt de nadruk op Voorbereiden en Uitvoeren. Bij de gemengde leerweg ligt het accent meer op Voorbereiden en Terugkijken en wat minder op Uitvoeren. Binnen die kaders moet de inhoud van de examenprogramma's dan ook begrepen worden.

Hoewel de meeste keuzevakken uitgewerkt zijn in drie niveaus is het uiteindelijk aan de school om de eindtermen te vertalen naar onderwijs. Het onderwijs moet passen bij het niveau van de leerlingen. In het onderwijs zal het verschil tussen leerwegen ook tot uiting kunnen komen door onder andere

  • de complexiteit van de taken;
  • de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen;
  • de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden in een bepaalde tijd;
  • de verwerkingstijd.

link