Volgordelijkheid

13 december 2019

Boven enkele keuzevakken staat 'dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule …'. Deze zin is toegevoegd om aan te geven dat basiskennis voor dit keuzevak handig is. Het hoeft geen bezwaar te zijn als die basiskennis niet aanwezig is. Keuzevakken zijn niet ontwikkeld met een volgorde voor ogen.

Een docent is vrij de basiskennis die hij nodig denkt te hebben om een keuzevak goed te onderwijzen, toe te voegen aan zijn lesprogramma. Sommige scholen lossen het op door een workshop of cursus te geven aan leerlingen die niet over de basiskennis beschikken. In dat geval doen die leerlingen dan iets meer dan in het keuzevak staat aangegeven. Meer doen is niet erg, minder doen is wel een probleem.

Ter illustratie

Boven het keuzevak Evenementen (ontwikkeld als keuzevak bij HBR) staat: 'dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule Recreatie.' Dit keuzevak kan in dit voorbeeld gekozen worden door zowel HBR-leerlingen, als door leerlingen die een andere profielvak hebben gekozen. De beginsituatie van leerlingen zal verschillend zijn. Immers de HBR-leerlingen zullen vanuit de inhoud van het profiel al over de nodige basiskennis beschikken, terwijl de andere leerlingen die het keuzevak Evenementen willen volgen die kennis niet hebben. De docent in dit voorbeeld laat leerlingen gedifferentieerd werken en geeft in workshops extra instructies aan leerlingen die bepaalde (basis)kennis 'missen'. Leerlingen die de basis in voldoende mate beheersen volgen een verrijkingsprogramma. Verrijking kan bestaan uit verdieping (moeilijker opdrachten) of verbreding (meer opdrachten). De docent kan in het verrijkingsprogramma ook leerlingen een andere rol geven, namelijk de rol van begeleider van leerlingen bij het aanleren van bijvoorbeeld vaardigheden.