Vergroten leesattitude


Onder leesattitude wordt de intentie om te lezen, de houding ten opzichte van het lezen, verstaan. Dit hangt samen met hoe vaak een leerling leest, met de motivatie om te lezen en met de leesvaardigheid. Een positievere leesattitude leidt tot meer lezen. Voor leerlingen die zwak zijn in lezen kan lezen een frustrerende bezigheid worden. Maar wat is de werkelijke reden dat een kind een boek aan de kant legt?

Dit komt aan de orde in een leesgesprek. In leesgesprekken stelt de leerkracht op een informele manier vragen over de leesattitude, de leesmotivatie en de leesvaardigheid. Kinderen kunnen worden aangemoedigd meer, of andere boeken te lezen.  Kinderen krijgen inzicht in de boeken die ze willen en kunnen lezen en in de inrichting van de leesomgeving kan daar rekening mee  worden gehouden. Activiteiten kunnen worden gepland die passen bij de leesvoorkeuren en leesvaardigheid van de kinderen.

Leerkrachten die leesgesprekken voerden, hebben al positieve effecten gezien op de leesattitude.