Doel van leesgesprekken

19 augustus 2019

Het doel van het voeren van leesgesprekken is tweeledig:

  • als leerkracht krijg je zicht op de leesontwikkeling van leerlingen en ontdek je wat er nog nodig is om die verder te stimuleren
  • als leerling krijg je inzicht in je eigen leesontwikkeling en krijg je de kans om vanuit je eigen ervaringen te vertellen over het leesonderwijs op school (en thuis).

Door te reflecteren op wat leerlingen wel of niet kunnen, wordt duidelijk waarin en op welke wijze leerlingen ondersteund kunnen worden om hun leesontwikkeling te bevorderen. Door deze formatieve evaluatie kan de instructie, begeleiding, de leerstof en de leesomgeving beter afgestemd worden op de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo kan de leerling samen met de leraar plannen maken over wat de volgende stap in de leesontwikkeling is en welke vervolgactie daarvoor nodig is.

Zie ook: Meerwaarde van leesgesprekken

Praten over lezen

In een leesgesprek staat de interactie over lezen centraal. Dat betekent dat er in een leesgesprek nauwelijks wordt gelezen of voorgelezen. De gespreksleider stelt allerlei vragen binnen onderwerpen die verwant zijn aan lezen in de breedste zin. Vaak wordt er tijdens een leesgesprek gewerkt met een boekentafel. De gespreksleider legt dan boeken uit verschillende genres op tafel met als doel de leerling hiermee te stimuleren om over lezen te praten.

Zie ook: Zelf leesgesprekken voeren