Zelf leesgesprekken voeren


Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die je als leraar voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes leerlingen. Doel van deze gesprekken is meer zicht te krijgen op de leesontwikkeling van kinderen. Wat vertellen leerlingen over lezen en hoe zien zij zichzelf als lezer? In deze gesprekken vertelt de leerling hoe hij leest, over hoe hij leert lezen, over hoe de leerkracht leesonderwijs geeft, en over hoe de leerling dat leesonderwijs ervaart.

leesgesprek in groep 4

Realisatie
Hoe organiseer je het houden van leesgesprekken op jouw school?

Organisatievorm
Een leesgesprek is een echt gesprek. Kinderen moeten tijdens het leesgesprek niet het gevoel krijgen dat ze in een toetssituatie zitten. Hoe creëer je dat?

Gespreksleidraad
Praktische informatie voor het voeren van een gesprek: welke boeken liggen op tafel? Welke rol neem je aan?

Onderwijsbehoefte
Het is goed om naar aanleiding van het leesgesprek de onderwijsbehoeften van de leerling(en) vast te stellen. Elk leesgesprek eindigt met de ontdekkingen die er gedaan zijn, met conclusies en afspraken.