Gesprekken over leesvaardigheid


Stillshot leesgesprek Brent

Op deze website vind je fragmenten uit leesgesprekken. De uitgekozen fragmenten illustreren de leesontwikkeling van kinderen. Conform de indeling in het Referentiekader gaat het hier om:

  • Woordenschat en techniek
  • Begrijpen
  • Interpreteren
  • Opzoeken
  • Evalueren

Het kenmerk Samenvatten ontbreekt in dit rijtje. Omdat leesgesprekken gesprekken zijn over het lezen, waarin niet daadwerkelijk gelezen wordt, zijn er geen fragmenten waarin leerlingen gelezen informatie aan het samenvatten zijn.

Elk kenmerk van de taakuitvoering wordt per groep (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8) geïllustreerd met fragmenten. Daarnaast zijn voor elke groep ook twee volledige leesgesprekken te bekijken: een individueel gesprek en een groepsgesprek.

Bij elk fragment vind je:

  • een beschrijving van de interactie die op het filmpje te zien is
  • een suggestie om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Toelichting

Lezen is een complexe vaardigheid. De tekst speelt een rol, maar ook het leesdoel: waarom ga je de tekst lezen? En natuurlijk spelen de eisen die aan de uitvoering van de taak gesteld worden ook een rol: een tekst begrijpen, interpreteren, iets opzoeken, woordenschat en techniek die je nodig hebt om de tekst te lezen. Lezen wordt immers niet alleen moeilijker of gemakkelijker alleen door de tekst, maar ook door de leestaak, het leesdoel, en de eisen die aan de taakuitvoering worden gesteld.

In de publicatie Leerstoflijnen Lezen beschreven (pdf, 2 MB) is uitgewerkt langs welke weg het eindniveau voor lezen bereikt zou kunnen worden. Hierin is beschreven wat de kern van het leesonderwijs kan zijn in groep 1/2 in groep 3/4, in groep 5/6 en in groep 7/8 kan zijn; het aanbod waarmee toegewerkt kan worden naar niveau 1F en niveau 2F/1S. Deze uitwerking is als leidraad genomen bij het selecteren van fragmenten om de leesontwikkeling te illustreren. Deze ontwikkeling wordt vooral zichtbaar in de verschillende aspecten van de taakuitvoering.

Door per groep steeds hetzelfde kenmerk van de taakuitvoering te bekijken, bieden de fragmenten ook illustraties bij een doorgaande leerlijn lezen van groep 1/2 tot groep 7/8.