Eigenaarschap


"Vanaf de eerste schooldag in groep 3 leert Jeroen in een vast ritme een woordje en de dag daarna uit dat woord een nieuwe letter: een woordje, een lettertje, zo gaat het voort. Jeroen doet goed mee met de lessen en het onthouden van de woordjes en lettertjes gaat goed, maar na een paar weken slaat de onrust toe. Hij bladert eens in het dikke boek dat mama aan het lezen is en ziet dat daarin werkelijk ontelbaar veel woorden staan.
Hij vraagt zich af hoeveel verschillende woordjes en lettertjes er eigenlijk zijn en of het leren van nieuwe woordjes en nieuwe lettertjes zo doorgaat tot aan het einde van de basisschool. Zal hij die later allemaal wel kunnen onthouden? Hij vergist zich nu al wel eens!"

Bron: Leesgesprekken (Berends, Oosterloo en Singelsma, 2013)

Kinderen voelen zich lang niet altijd eigenaar van hun eigen leerproces. Vaak zijn ze bezig met dingen waar ze niet direct de functie van inzien en waar ze ook niet altijd voor gemotiveerd zijn. Leesgesprekken bieden een mogelijkheid om kinderen meer inbreng te laten hebben in het vormgeven van het leesonderwijs. Bovendien helpt het om ze meer inzicht te geven in hun eigen leesontwikkeling en geeft het ze de kans om nu eens aan de leerkracht te vertellen hoe zij het lezen ervaren. Op die manier kan het bijdragen aan actief burgerschap waartoe ze worden opgeleid. Het maakt hen via de metacognitieve vragen ook bewust van hoe ze leren en wat ze leren.