Achtergrondinformatie


Zowel aan de Rijksuniversiteit Groningen als aan de CHE hebben studenten onderzoek gedaan naar leesgesprekken. In collegejaar 2013-2014 zijn binnen een onderzoekscollege aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, onder begeleiding van Prof. Dr. Kees de Glopper de leesgesprekken onderzocht.

Aan het college is deelgenomen door studenten die afkomstig zijn uit drie masterprogramma’s van de Letterenfaculteit: de  MA Communicatie en Educatie (Communicatie- en Informatiewetenschappen), de MA  Taal en tekst: ontwikkeling en gebruik (Neerlandistiek) en de Research Master Linguistics. De studenten deden onderzoek naar vier thema's rond de leesgesprekken:

  • De kijk die leesgesprekken bieden op de leesomgeving die kinderen thuis ervaren (leesomgeving thuis)
  • De kennis over lezen die kinderen in de gesprekken tonen en de effecten op metacognitie die van de gesprekken uitgaan (metacognitie lezen)
  • De kijk die leesgesprekken bieden op de leesattitude en -motivatie van kinderen en de effecten die van de gesprekken hierop uitgaan (leesattitude en leesmotivatie)
  • De wijze waarop leesgesprekken door leerkrachten en leerlingen worden gevoerd (gespreksvoering)

Ook binnen de CHE hebben studenten gewerkt aan het thema Leesgesprekken. Onder 'Bronnen' vind je alle relevante boeken, artikelen en scripties.