Kindgesprekken


Leerkrachten kunnen veel van hun leerlingen leren. Leerlingen hebben belangrijke informatie over de inhoud en beleving van het leerproces dat zij in het onderwijs ondergaan en leerkrachten kunnen eigenlijk niet zonder die informatie, als zij onderwijs op maat willen geven en af willen stemmen op de leerlingen in hun groep. Het voeren van (reflectie)gesprekken is daarbij een belangrijk middel om tot uitwisseling met leerlingen te komen. Zulke gesprekken kunnen voor leerkrachten ontdekkingstochten zijn door de ‘leerwereld’ van het kind.

Het kan helpen om meer gedifferentieerd onderwijs te kunnen bieden voor lezen door de leerling centraal te stellen, de keuzevrijheid te vergroten en te variëren in het onderwijsaanbod. De persoonlijkheid, interesse en motivatie van de leerling telt mee om het leerrendement te vergroten.