Waarom is deze denkwijze van belang?


Belangrijke leereffecten

 • De betekenis kennen van begrippen zoals systeem, deelsysteem, systeemgrens, terugkoppeling, input, output, proces
 • Inzicht verkrijgen in hoe onderdelen samen een bepaalde functie vervullen
 • Twee manieren kennen om naar systemen te kijken:
  • Statisch: de hiërarchie van het hele systeem en zijn deelsystemen
  • Dynamisch: het proces waardoor een input (materie, energie, informatie) wordt omgezet in een output (materie, energie, informatie)
 • Toepassen van kennis in het analyseren van systemen
 • Systemen in huis en het dagelijks leven goed kunnen gebruiken
 • Goed interpreteren van mediaberichten: verbanden kunnen leggen tussen gebeurtenissen die ogenschijnlijk los van elkaar staan, maar in werkelijkheid in een systeem aan elkaar verbonden zijn
 • Oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen

Leerdoelen

 • Met voorbeelden kunnen illustreren dat systeemmodellen nuttig zijn om complexe verschijnselen te beschrijven en te analyseren
 • Processen kunnen beschrijven aan de hand van een systeemmodel
 • In systemen onderscheid kunnen maken tussen componenten, subsystemen, grenzen, input/output stromen en feedback
 • Beperkingen van systeemmodellen kunnen aangeven
 • Aan de hand van een systeemmodel voorspellingen kunnen doen