Hoe kan het leren worden bevorderd?


Voorbeelden van vragen

 • Hoe kun je een proces schematisch weergeven met een systeem?
 • Uit welke onderdelen bestaat het systeem?
 • Hoe hangen die onderdelen samen?
 • Kun je in dit systeem aangeven wat de grenzen zijn en wat de wisselwerking met de omgeving is??
 • Kun je in dit systeem in- en output en feedback  aangeven?
 • Kun je aan de hand van het systeemmodel voorspellingen doen?
 • Wat is het voordeel van het gebruik van een systeemmodel?
 • Wat zijn de beperkingen van het gebruik van een systeemmodel?

Activiteiten

 • Een systeemrepresentatie maken van een snoepautomaat en op basis daarvan voorstellen doen voor verbetering van het ontwerp
 • Een systeemrepresentatie maken van een ecosysteem en op basis daarvan aanbevelingen doen voor het onderhoud daarvan
 • Een systeemanalyse maken van het hart en op basis daarvan kunnen aangeven wat mogelijke hartkwalen zijn
 • Een systeemanalyse maken van een meteorologisch depressiesysteem en op basis daarvan kunnen aangeven hoe het zich kan ontwikkelen.