Hoe kan het leren worden bevorderd?


Voorbeelden van vragen

 • Wat is in dit proces (technologisch of biologisch) de input en output van materie en energie?
 • Klopt de balans van materie en energie? Zo nee waar zou het ‘lek’ kunnen zitten?
 • Waar komt de input vandaan en waar gaat de output naar toe?
 • Zijn uit het afvalproduct grondstoffen te herwinnen?
 • Kan het afvalproduct gebruikt worden voor een ander doel?
 • Waar komt de energie voor deze omzetting van materie vandaan?
 • Is dit ook behouden, of kan het wel verloren gaan/geproduceerd worden?
 • Wat is de omloopsnelheid van deze kringloop?

Activiteiten

 • De verschillende stappen van de water- of koolstofkringloop tekenen of beschrijven. (aardrijkskunde)
 • Een model bouwen van de waterkringloop. (aardrijkskunde)
 • Op internet opzoeken wat de rol is van fosfaat in de landbouw en uitleggen of er sprake is van een gesloten fosfaatkringloop. (aardrijkskunde, biologie) Berekenen hoeveel je moet hardlopen om evenveel energie kwijt te raken als binnen hebt gekregen bij het drinken van een blikje energydrink. (biologie, natuurkunde)
 • Aan de hand van behoudswetten redeneren over de relaties tussen spanning en stroomsterkte op verschillende plekken in een serie- of parallelschakeling. (natuurkunde)
 • Met behulp van kennis over energie en kringlopen de voor- en nadelen van een innovatieve nieuwe energiebron bespreken. (natuurkunde, techniek)
 • Met behulp van behoud van materie een reactievergelijking kloppend maken. (scheikunde)