Onderzoeken en ontwerpen - Onderliggende vaardigheden

9 oktober 2019

NB  Voor alle onderliggende vaardigheden geldt dat deze zich met het toenemen van de leeftijd verder ontwikkelen

OBSERVEREN EN METEN

Observeren

Doelgericht en nauwkeurig waarnemen en opvallende kenmerken of veranderingen van een verschijnsel, voorwerp, organisme, persoon of situatie signaleren.

Het kind:

 • gebruikt bij het waarnemen alle zintuigen op een juiste en veilige wijze
 • gebruikt passende observatie- en registratie-instrumenten zoals een loep, een microscoop of een vragenlijst (bij veldwerk)
 • werkt met een (digitaal) logboek voor het registreren van waarnemingen en gegevens

Meten

Nauwkeurig en op de juiste wijze metingen verrichten.

(bij Onderzoeken) Het kind:

 • gebruikt meetinstrumenten bij een experiment op de juiste manier
 • gebruikt meeteenheden zoals °C, kg, l, m, m2, min, s. bij het noteren van de resultaten
 • herhaalt de meting of breidt het aantal metingen uit om de betrouwbaarheid te vergroten en bij afwijkende meetresultaten

(bij Ontwerpen) Het kind:

 • zet een idee voor een ontwerp (met eigen idee/beeld in 3D) om naar een schets op het platte vlak (in 2D)
 • werkt op schaal en maakt gebruik van liniaal, centimeter en verhoudingsberekeningen bij een definitieve ontwerptekening
 • maakt materiaal voor een prototype precies op maat (knippen, snijden, (figuur-)zagen)
 • zoekt schattenderwijs passend materiaal voor het te maken/bouwen product
 • berekent nauwkeurig hoeveel materiaal nodig is voor het te maken product