Componenten van W&T - Context

13 november 2023

Contexten hebben betrekking op de leefwereld

Onderzoeken en ontwerpen zijn activiteiten die in contexten of handelingspraktijken worden uitgevoerd. Voor het basisonderwijs zijn contexten die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen het meest geschikt. Leefwereldcontexten bieden een scala aan aangrijpingspunten of onderwerpen voor onderwijs aan leerlingen in het basisonderwijs. Het zijn onderwerpen waar kinderen zelf vragen over hebben en die een startpunt kunnen zijn voor onderzoeken of ontwerpen. De leefwereldcontexten zijn geformuleerd in de leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar en uitgewerkt voor het basisonderwijs. Deze contexten kunnen worden verruimd naar de andere wereldoriënterende domeinen en geven een kind aanknopingspunten.

Onderwerpen
​Excursie/vakantie
 • ​op vakantie gaan
 • een museum bezoeken
​Gezin
 • ​eten en drinken
 • kleden
 • maken/spelen (muziek, voorstelling)
 • luisteren/bekijken (muziek, voorstelling)
 • samen leven
 • slapen
 • spelen
​Gezondheidszorg
 • ​naar de tandarts
 • naar het ziekenhuis
​Modelbouw
 • maken
​Omgevingsonderzoek
 • onderzoeken (natuur/bebouwde omgeving/geschiedenis)
​School
 • ​naar school gaan
 • samen leven
 • spelen
​Sport
 • ​sporten
​Uitgaansleven
 • ​uitgaan
 • luisteren/bekijken (muziek, voorstelling)
​Verkeer en vervoer
 • ​onderweg zijn
​Winkel
 • ​boodschappen doen

Bronnen

Boersma, K. Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht - van Eekelen, A. de, Mazereeuw, M., Zande, P.A.M. van der. (2007). Leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar. Uitwerking van de concept-contextbenadering tot doelstellingen voor het biologieonderwijs. Utrecht: CVBO.

Graft, M. van, Boersma, K., Goedhart, M., Oers, B. van, & Vries, M. de. (2009). De concept-contextbenadering in het primair onderwijs. Deel I. Een conceptueel kader voor natuur en techniek. Enschede: SLO.

Graft, M. van. (2009). De conceptcontextbenadering in het primair onderwijs. Deel II. Voorbeeldlesmateriaal voor natuur en techniek. Enschede: SLO.