Trendanalyse

30 januari 2023

Ontwikkelingen en uitdagingen bij Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschap & technologie in het basisonderwijs? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke trends kun je daarbij zien?

trendanalysewent2022

In dit rapport beschrijven we de ontwikkelingen en uitdagingen bij wetenschap & technologie in het basisonderwijs. Diverse experts, pabodocenten en leerkrachten uit het onderwijsveld leverden hiervoor input, zowel mondeling, schriftelijk en via wetenschappelijke publicaties.

We zien de volgende trends:

  • De aandacht voor W&T wordt moeilijker door de afname van aandacht voor wereldoriëntatie
  • De meeste scholen weten dat er aandacht moet zijn voor W&T. Een goede aanpak gaat nog moeizaam
  • Scholen die aan W&T doen, willen er structureel mee aan de slag
  • W&T wordt nog steeds gezien als onderwijsvernieuwing
  • Scholen en instellingen hebben de behoefte om W&T niet alleen te combineren met Natuur & Techniek, maar vaker ook met andere leergebieden
  • Steeds meer scholen ontdekken dat bij W&T alle kinderen kunnen meedoen en dat W&T de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleert
  • Bij W&T is er steeds meer nadruk op lokale initiatieven: het bedrijfsleven en andere organisaties maken werk van W&T
  • W&T heeft steeds meer de aandacht van methodemakers en andere aanbieders van leermateriaal

Hoewel deze trends apart worden beschreven, is er natuurlijk een sterke onderlinge samenhang.
Lees het rapport voor een uitgebreide beschrijving van deze trends.