Trendanalyse

13 november 2023

Ontwikkelingen en uitdagingen bij Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschap & technologie in het basisonderwijs? Wat gaat goed en wat kan beter? En welke trends zijn er?

trendanalysewent2022

We beschrijven de ontwikkelingen en uitdagingen bij wetenschap & technologie in het basisonderwijs. Diverse experts, pabodocenten en leerkrachten uit het onderwijsveld leverden hiervoor input, zowel mondeling, schriftelijk en via wetenschappelijke publicaties.

We zien de volgende trends:

  • De aandacht voor W&T wordt moeilijker door de afname van aandacht voor wereldoriëntatie.
  • De meeste scholen weten dat er aandacht moet zijn voor W&T. Een goede aanpak gaat nog moeizaam.
  • Scholen die aan W&T doen, willen er structureel mee aan de slag.
  • W&T wordt nog steeds gezien als onderwijsvernieuwing
  • Scholen en instellingen hebben de behoefte om W&T niet alleen te combineren met Natuur & Techniek, maar ook met andere leergebieden.
  • Steeds meer scholen ontdekken dat bij W&T alle kinderen kunnen meedoen en dat W&T de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleert.
  • Bij W&T is er steeds meer nadruk op lokale initiatieven: het bedrijfsleven en andere organisaties maken werk van W&T
  • W&T heeft steeds meer de aandacht van methodemakers en andere aanbieders van leermateriaal.

Hoewel we deze trends apart beschrijven, is er natuurlijk een sterke onderlinge samenhang.