Onderzoeken en ontwerpen - Onderliggende vaardigheden

9 oktober 2019

NB  Voor alle onderliggende vaardigheden geldt dat deze zich met het toenemen van de leeftijd verder ontwikkelen

BRONNEN, MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN GEBRUIKEN

Bronnen

Relevante en betrouwbare bronnen selecteren en hiermee op de juiste wijze omgaan.

Het kind:

 • selecteert geschikte kaart(-en) als informatiebron voor het beantwoorden van een geografische vraag
 • selecteert een bron die relevante informatie levert voor het beantwoorden van een historische vraag
 • zoekt informatie op in duidelijk geordende (digitale) naslagwerken, zoals woordenboeken en encyclopedieën

Materialen

(bij Onderzoeken) Het kind:

 • kiest op een verantwoorde wijze geschikte materialen voor de uitvoering van een experiment
 • gaat respectvol en zorgvuldig om met levende onderzoeksmaterialen

(bij Ontwerpen) Het kind:

 • selecteert functionele materialen bij het uitvoeren van een ontwerp
 • bekijkt en beoordeelt materialen op bijvoorbeeld sterkte, buigzaamheid en bewerkingsmogelijkheden in relatie tot het gebruiksdoel

Gereedschap

(bij Onderzoeken) Het kind:

 • leest meetinstrumenten correct en nauwkeurig af
 • kan zich oriënteren met behulp van kompas, kaart of atlas

(bij Ontwerpen) Het kind:

 • selecteert passende gereedschappen (bijvoorbeeld schaar, figuurzaag, eenvoudige 3D-printer)
 • hanteert gereedschappen correct en op een veilige manier