Visie-ontwikkeling

12 december 2023

Ontwikkelen van een visie op Wetenschap & Technologie

Hoe kom je samen tot een visie op Wetenschap & Technologie (W&T) in jouw onderwijs? Een visie vormt de basis voor het geven van onderwijs in W&T. Gezamenlijk tot een gedeelde visie komen, zorgt ervoor dat een team goed onderwijs geeft vanuit een gezamenlijk kader.

Visievorming met het curriculair spinnenweb

We hebben een visiespel ontwikkeld om met je team een  visie te vormen op W&T in jouw onderwijs. De basis hiervoor is het curriculair spinnenweb.

WT-speelbordspelafbeelding

De draden van het spinnenweb verwijzen naar de negen onderdelen van het leerplan. Ieder onderdeel omvat een vraag over het leren door leerlingen.

Doelen

Als de doelen helder zijn, kan een zinvolle betekenis worden gegeven aan de inhouden en de activiteiten. Kennis hebben van de doelen waaraan je werkt, verhoogt de effectiviteit van het onderwijs. Met meer bewustwording over deze doelen, kan je school een doorgaande lijn versterken en bijdragen aan het verlagen van de onderwijsdrempels.

Inhoud

Alle inhouden dragen bij aan het behalen van de gestelde doelen. Kies overwogen het type inhoud (kennis, houding, vaardigheden) om een uitgebalanceerd leerplan te creëren.

Speel- en leeractiviteiten

Een didactisch model dat duidelijk beschrijft hoe het leren is vormgegeven en dat eenduidig uitgevoerd wordt door een team professionals, draagt eraan bij dat de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht. De didactische aanpak wordt zichtbaar in de opdrachten die door leerkrachten zijn geselecteerd of voor de kinderen zijn ontwikkeld. Het zijn de dragers van het leerplan.

De rol van de leerkracht

De leerkrachten en externe begeleiders kunnen verschillende onderwijsrollen hebben die een bijdrage leveren aan het leerproces van de kinderen tijdens het onderwijs. Als ze zijn vertaald naar concrete taken en verantwoordelijkheden en eenduidig door het team worden uitgevoerd, kan het onderwijsproces goed worden begeleid. Denk aan: instructeur, inhoudsdeskundige, coach, begeleider, gever van feedback, gastheer/verzorger, pedagoog, didacticus, ontwerper/ontwikkelaar eigen onderwijs, enzovoort.

Bronnen en materialen

Welke materialen en bronnen gebruiken de kinderen om te leren? Denk aan boeken, (lessen uit) methodes, eigen geschreven opdrachten, websites, softwareprogramma's, maar ook de leerkracht zelf als bron van informatie.

Groeperingsvorm

Groeperingsvorm is hoe kinderen ingedeeld kunnen worden in groepjes. Bijvoorbeeld op basis van interesse, beheersing van de lesstof, of dynamiek. De opdrachten laten zien wanneer kinderen moeten werken in groepjes, tweetallen of alleen, in overeenstemming met de visie op leren.

Speel- en leeromgeving

Met speel- en leeromgeving wordt de fysieke omgeving bedoeld. Denk aan lokalen, werk/speelplekken binnen en buiten de instelling of school, enzovoort. Hoe ze zijn ingericht, hoe ze worden gebruikt, hoe vaak ze worden gebruikt.

Tijd

De indeling van de tijd geeft een prioriteit aan. Het laat zien wat belangrijk is. Welke leertaken of leerstof de meeste tijd krijgt en hoe het leren in tijd wordt georganiseerd. Met tijd bedoelen we ook de duur van het onderwijs.

Observeren & evalueren

Observeren & evalueren zijn manieren om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Daarbij horen observatie-instrumenten, begeleiding, stimulering en formatief handelen.

Visie

De visie is de centrale, verbindende schakel: alle leerplanonderdelen zijn hiermee verbonden. Idealiter zijn ze ook met elkaar verbonden, zodat er consistentie en samenhang is. De metafoor van het spinnenweb onderstreept het kwetsbare karakter van een curriculum.

Mt dit spel word je je bewust van overeenkomsten en verschillen in visie binnen je team. Passen de leerdoelen bij je basisvisie? Sluiten de leerinhouden aan bij de leerdoelen? Passen de leermaterialen bij de leerinhouden? Voldoet de omgeving?

Visiespel Wetenschap & Technologie

WTvisiespeldoosHet visiespel bestaat uit een doos (A3 formaat) met daarin:

  • speelbord met de 9 aspecten, titelkaarten en vraagkaarten
  • set kaartjes met stellingen per aspect
  • set associatiekaarten ‘Blikwisseling’

Voor meer informatie? Stuur een e-mail naar m.kleintank@slo.nl.