Posters & lesbrieven

21 december 2023

We hebben posters en in de praktijk getest voorbeeldlesmateriaal gemaakt,  die kunnen bijdragen aan de implementatie van W&T.

Posters over Wetenschap en technologie

picto-posterWenT3SLO-poster: Wetenschap & technologie
De componenten van wetenschap en technologie in een overzicht op een poster van A3 formaat. 


picto-posterOenO3SLO-poster: Onderzoeken en ontwerpen
De stappen van de onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus in een overzicht op een poster van A3 formaat.
 

PictoOnderzoekenSLO-poster: O​nderzoeken
Inhoudslijn bij 'Onderzoeken' bestaande uit onderwijsdoelen met daarbij in drie fasen de kenmerken van het kind.
 


PictoOntwerpenSLO-poster: Ontwerpen
Inhoudslijn bij 'Ontwerpen' bestaande uit onderwijsdoelen met daarbij in drie fasen de kenmerken van het kind.
 


Picto-onderzoeken en ontwerpen-onderliggende vaardighedenSLO-poster: O&O Onderliggende vaardigheden
Bij alle stappen tijdens onderzoeken en ontwerpen worden nog andere vaardigheden gebruikt:
-
denkwijzen hanteren
-
observeren en meten
-
bronnen, materialen en gereedschap gebruiken
-
reflecteren, waarderen en oordelen.
 

pictowtwijzerW&T WIJZER
Even zoeken op internet en je vindt allerlei websites met informatie over en lesideeën voor onderzoeken en ontwerpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de W&T WIJZER.

Lesbrieven

picto-DierentuinlessenCompact3SLO-lesbrief: Ontwerp en bouw je eig​en dierentuin
Beknopte versie van 'De dierentuin verhuist!, Ontwerp en bouw een nieuw dierenverblijf', een voorbeeldlessenserie wetenschap en technologie voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
 

PictoDrijvenEnZinkenLOOLSLO-lesbrief: Drijven en zinken
Geactualiseerde overdruk van de les 'Drijven en zinken' uit Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek (het zgn. LO​OL lesmateriaal).
 
 

PictoWeerinstrumentenLOOLSLO-lesbrief: Weer en weerin​strumenten
Geactualiseerde overdruk van de les 'Weer en weerinstrumenten' uit Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek (het zgn. LOOL lesmateriaal).