Leerplankader wetenschap en technologie

13 november 2023

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een leerplankader wetenschap en technologie (W&T) ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs.

CoverLPKWenT

De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor dit leerplankader.

 • De houding is beschreven in de vorm van gedragsindicatoren.
 • De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met sub-vaardigheden. Er zijn vier categorieën van onderliggende vaardigheden:
  • denkwijzen hanteren
  • observeren en meten
  • bronnen, materialen en gereedschap gebruiken
  • reflecteren, waarderen en oordelen
 • De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.

Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Er is ook een hoofdstuk over W&T in de onderwijspraktijk.