Leerplankader wetenschap en technologie

9 oktober 2019

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een leerplankader wetenschap en technologie (W&T) ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs.

CoverLPKWenT

De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor dit leerplankader.

 • De houding is beschreven in de vorm van gedragsindicatoren.
 • De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met sub-vaardigheden. Daarnaast zijn vier categorieën van onderliggende vaardigheden gedefinieerd:
  • denkwijzen hanteren
  • observeren en meten
  • bronnen, materialen en gereedschap gebruiken
  • reflecteren, waarderen en oordelen
 • De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.

Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&T in de onderwijspraktijk.

NB  De inhoud van deze website is uitgewerkt in aansluiting op dit leerplankader.