Aan de slag

6 augustus 2021

Hoe mooi is het om een contextrijke les te geven? En om vanuit wereldoriëntatie of kunstzinnige oriëntatie ook te werken aan taal of rekenen?

Waar het om gaat, is dat je durft te mixen en matchen." Lissa Brugmans, leerkracht groep 8

Benut kansen voor samenhang.

Bekijk de voorbeeldlessen hieronder voor inspiratie en gebruik het stappenplan 'Kansen voor samenhang' om je eigen lessen in samenhang vorm te geven.

Stappenplan: Kansen voor samenhang

Het stappenplan helpt je doelen uit verschillende leergebieden combineren:

Voorbeeldlessen

Om je te inspireren, hebben we in samenwerking met Kidsweek in de klas een aantal voorbeeldlessen ontwikkeld.

Wereldoriëntatie & taal

Bacteriën & virussen (groep 7-8)

Een virus, daar weten we sinds het Covid19-tijdperk al behoorlijk wat van. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen virussen en bacteriën? Waarin lijken ze op elkaar? Wat is een immuunsysteem? En wat doet hij eigenlijk? Met de juiste informatie en gerichte instructie gaan leerlingen in deze les een column schrijven over het coronavirus.

Anne Frank (groep 7-8)

Hadden de teksten uit de dagboeken van Anne Frank uitgegeven mogen worden in de vorm van een boek? Die vraag staat centraal in het betoog dat de leerlingen gaan schrijven in deze les. Daarvoor moeten ze weten wie Anne Frank was, hoe het komt dat haar verhaal zo bekend is geworden, waarom Anne Frank en haar familie moesten onderduiken en welke belangrijke gebeurtenissen een rol hebben gespeeld in het leven van Anne Frank. En voordat ze daadwerkelijk gaan schrijven, leren ze aan de hand van voorbeelden wat het doel van een betoog is en hoe je dat opbouwt. Een checklist met succescriteria helpt ze vervolgens tijdens het schrijven en na afloop bij de evaluatie.

Wereldoriëntatie & rekenen

Klimaatzones (groep 7-8)

Welke klimaten kennen we in de wereld? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen klimaten? En hoe zien de verschillende klimaatgebieden eruit? Deze les biedt een uitgelezen kans om ook te werken aan een rekendoel, namelijk het aflezen en vergelijken van tabellen en grafieken.

Prinsjesdag (groep 5-8)

Bij het onderwerp “Prinsjesdag” denk je al gauw aan de miljoenennota. De plannen voor het komende jaar worden uitgedrukt in grote getallen, miljoenen of miljarden euro’s. Ministers hebben maandenlang gepuzzeld om het geld over onderwijs, zorg, natuur en andere uitgaven kan worden verdeeld. In deze les verkennen we de rijksbegroting, staan stil bij de grote getallen en hoe geld verdeeld kan worden. Leerlingen maken ook zelf hun miljoenennota voor de school.

Kunstzinnige oriëntatie & rekenen

Kletsende kubussen (groep 4)

Theater en rekenen in één les. De leerlingen brengen voorwerpen tot leven met hun verbeelding en benoemen en beschrijven de ruimtelijke vorm van een voorwerp in rekentaal.