Meer lezen

13 mei 2024

Ben je op zoek naar meer informatie over samenhang? We reiken je graag wat bronnen aan."

Samenhang

 • In Meer Taal van september 2021 beschrijven Femke Ruiter van Kidsweek en Anne-Christien Tammes van SLO aan welke voorwaarden geïntegreerde lessen moeten voldoen. Ook laten zij zien hoe deze lessen er concreet uit kunnen zien.
 • In SLO-Context van juni 2021 deelt leerkracht Lissa Brugmans haar ervaringen met het werken met het stappenplan 'Kansen voor Samenhang'.
 • In Volgens Bartjens van mei 2021 laten we zien hoe je rekenen kunt verbinden aan een theaterles met de les 'Kletsende Kubussen in de klas'.
 • In Prima Onderwijs van maart 2021 vertellen Femke Ruiter van Kidsweek en Anne-Christien Tammes van SLO over hun samenwerkingsproject en hoe je samenhang tussen leergebieden kunt versterken.
 • In JSW van december 2020 vertellen we over de kansen voor taal en rekenen bij andere vakken en over het stappenplan 'Kansen voor Samenhang' dat leerkrachten daarbij kan helpen.
 • In SLO Context van juni 2020 vertellen we hoe je taal- en rekendoelen kunt verbinden aan wereldoriëntatie.
 • In Didactief van mei 2020 vertellen we hoe we met een ontwikkelschool aan de slag zijn gegaan met het creëren va samenhang.

Wereldoriëntatie & Taal

Wereldoriëntatie & Mondelinge taalvaardigheid

Ben je op zoek naar manieren waarop je met leerlingen in gesprek kunt gaan over thema’s van wereldoriëntatie?

Onderstaande artikelen gaan over het voeren van Taaldenkgesprekken tijdens wereldoriëntatie:

Wereldoriëntatie & Schriftelijke taalvaardigheid

Wil je weten hoe je het werken aan schrijfvaardigheid bij leerlingen kunt verbinden aan de lessen wereldoriëntatie?

Wereldoriëntatie & Leesvaardigheid

Wereldoriëntatie & Rekenen-wiskunde

 • Het artikel Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en techniekuit Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoekverkent raakvlakken van rekenen-wiskunde en W&T en richt zich daarbij op wat eigen is aan beide vakken
 • In het boekje Experimenteren in de rekenles van de Universiteit Utrecht staan onderwijsactiviteiten waarin de vakken rekenen-wiskunde en wetenschap&techniek gecombineerd kunnen worden.
 • In de bundel Onderzoeken, Ontwerpen, Meten, Rekenenvind je naast een uitgebreide didactische inleiding over Onderzoekend en Ontwerpend Leren voor iedere groep concrete activiteiten om in de klas toe te passen.
 • Deze review study toont aan dat de integratie van wiskunde en wetenschap en technologie positieve effecten op leren heeft.

Wereldoriëntatie, Rekenen-wiskunde én Taal

Ben je op zoek naar teksten waarin rekenvaardigheden aan bod komen, zoals redactiesommen, grafieken, maten en tijden? Kijk dan eens op de website slimme-teksten.nl. Deze teksten lenen zich voor aandachtig lezen (close reading) én voor het oefenen van rekenvaardigheden én gaan over inhouden van wereldoriëntatie.

Kunstzinnige oriëntatie en taal

 • Wil je manieren vinden om over kunst te praten, ongeacht de voorkennis van leerlingen? Gebruik dan Visual Thinking Strategies (VTS). Door deze manier van kijken en praten over wat leerlingen zien, ontwikkelen zij hun mondelinge taalvaardigheid.
 • In het artikel Schrijven over kunst in JSW lees je hoe je leerlingen vaardiger kunt maken in het beschouwen van kunst én in het schrijven van teksten. Hierbij worden ook de Visual Thinking Strategies ingezet.
 • Op de site Factorium vind je kunsttaalroutines: werkvormen om op een routinematige en speelse manier de  kunstzinnige ontwikkeling en taalontwikkeling te stimuleren.
 • Mark Mieras is onderzoeksjournalist en beschrijft op zijn site welke invloed muziek heeft op de taalontwikkeling van kinderen: 
  "Muziek traint kanalen in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij leren lezen. Tijdens de basisschool zijn de betrokken hersendelen sterk in ontwikkeling en daardoor extra gevoelig voor de training. Juist in deze periode kan muziek daarom optimaal bijdragen aan leesprestaties en emotionele intelligentie."

 • Op de site van het LKCA  vind je praktijkvoorbeelden waarin muziek- en taalonderwijs gecombineerd zijn.

 • Yke Schotanus deed onderzoek naar muziek als middel om de taalverwerking te bevorderen.

Themapagina's over samenhang

Kijk ook eens op de volgende themapagina's op de SLO-website: