Meer lezen

29 augustus 2020


Ben je op zoek naar meer informatie over samenhang? We reiken je graag wat bronnen aan."

Samenhang

  • In Didactief van mei 2020 vertellen we hoe we met een ontwikkelschool aan de slag zijn gegaan met het creëren van samenhang.
  • In SLO Context van juni 2020 vertellen we hoe je taal- en rekendoelen kunt verbinden aan wereldoriëntatie.

Taal & wereldoriëntatie

Mondelinge taalvaardigheid en wereldoriëntatie

Ben je op zoek naar manieren waarop je met leerlingen in gesprek kunt gaan over thema’s van wereldoriëntatie?

Onderstaande artikelen gaan over het voeren van Taaldenkgesprekken tijdens wereldoriëntatie:

Schriftelijke taalvaardigheid en wereldoriëntatie

Wil je weten hoe je het werken aan schrijfvaardigheid bij leerlingen kunt verbinden aan de lessen wereldoriëntatie?

Leesvaardigheid en wereldoriëntatie

Rekenen-wiskunde & wereldoriëntatie

Rekenen, taal én wereldoriëntatie

Ben je op zoek naar teksten waarin rekenvaardigheden aan bod komen, zoals redactiesommen, grafieken, maten en tijden? Kijk dan eens op de website slimme-teksten.nl. Deze teksten lenen zich voor aandachtig lezen (close reading) én voor het oefenen van rekenvaardigheden én gaan over inhouden van wereldoriëntatie.

Themapagina's over samenhang

Kijk ook eens op de volgende themapagina's op de SLO-website: